Kontakt

UNILEX OIL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Śmiecińska 16, 06-400 Ciechanów

KRS: 0000497749

NIP 5662012677

REGON 14710919000000

email:
oleje@unilexoil.pl

paliwa@unilexoil.pl

Centrala – ul. Śmiecińska 16, 06-400 Ciechanów

06-400 Ciechanów
tel: (23) 672 30 95
 

Dział olejów technicznych i płynów – ul. Śmiecińska 16, 06-400 Ciechanów

tel: (23) 672 30 95 wew. 23

 

Dział paliw – ul. Śmiecińska 13, 06-400 Ciechanów

(0-23) 672 33 20 wew. 24
506 505 304
 

Stacje paliw w Ciechanowie:

ul. Śmiecińska 13 –  (23) 672 30 95 wew. 24

ul. Mazowiecka 19 – (23) 672 04 36